روشی جدید در فرآیند تبدیل دی اکسید کربن به سوخت مایع

منتشرشده توسط: شیدا بهرامی راد به تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۲ - ۲۱:۱۶

تیمی از محققان دانشگاه علوم و فناوری چین کاتالیزگری مبتنی بر تک اتم های پلاتین ساخته اند که می تواند تحت فشار ۳۲ بار و دمای ۱۵۰ درجه سلسیوس، دی اکسید کربن را به طور موثر به متانول تبدیل کند.

اثربخشی این کاتالیزگر پایه پلاتین برای واکنش تولید متانول ۹۰.۳ درصد است، یعنی ۱۰ درصد بیشتر از اثربخشی کاتالیزگرهای پایه مس، زینک و آلومینیوم که به طور معمول در انجام این واکنش مورد استفاده قرار می گیرند.

«زنگ جی» رهبر این تیم از محققان چینی در این باره می گوید: «این پژوهش روش جدیدی برای تولید متانول با خلوص بالا ارائه می دهد و به دانشمندان کمک می کند تا مکانیسم کاتالیست تک اتمی را بهتر درک کنند.»

جزئیات این پژوهش در مجله آکادمیک «Nature Communications» منتشر شده است.

کد خبر: 
۳۹۶۱۲
موضوعی: 
جغرافیایی: 
کلید واژه: 
دی اکسید کربن
تولید متانول