آماده‌سازی بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت