دیدار اعضای بخش آب اتحادیه اروپا با مسئولان وزارت نیرو