بررسی آزمایشگاهی تاثیر هیدروکسید سدیم و کربنات سدیم همراه با سورفکتانت بر ازدیاد برداشت از مخزن نفتی آسماری

منتشرشده توسط: امید اسلامی به تاریخ ۱۳۹۸/۲/۷ - ۳:۲۷

تغییر ترشوندگی سنگ مخزن توسط سیلاب‌زنی شیمیایی یکی از روش‌های مناسب برای بهبود و بازیافت نفت از مخازن می‌باشد. یکی از روش‌های ازدیاد برداشت شیمیایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، سیلاب‌زنی قلیا-سورفکتانت است. سیلاب‌زنی قلیا-‌سورفکتانت با استفاده از یک قلیای قوی صورت می‌گیرد. سیلاب‌زنی قلیا- سورفکتانت دارای مکانیسم‌های مختلفی است که مهمترین مکانیسم‌های آن شامل تغییر ترشوندگی، کاهش کشش بین‌سطحی و امولسیون‌سازی است. در این مطالعه با استفاده از اندازه‌گیری زاویه تماس، میزان تاثیر قلیا- سورفکتانت بر سنگ مخزن بررسی شده است. از دو ماده قلیایی هیدروکسید سدیم و کربنات سدیم و از سولفات دودسیل سدیم به‌عنوان سورفکتانت در آزمایش‌ها استفاده شد. با افزودن هیدروکسید سدیم به محلول سورفکتانت سولفات دودسیل سدیم ppm 500 مقدار زاویه تماس از ۱۳۹ درجه بدون هیدروکسید سدیم به ۳۳ درجه در غلظت ۴۰۰۰ppm از هیدروکسید سدیم رسید. ماده قلیایی کربنات سدیم در همین غلظت‌ها، کاهش زاویه تماس را از ۱۳۹ درجه به ۸۲ درجه نشان داد. با مقایسه زاویه تماس در محلول سورفکتانت بدون ماده قلیایی و همراه با آن می توان گفت که حضور ماده قلیایی در کنار سورفکتانت بسیار موثر است و ماده قلیایی هیدروکسید سدیم موثرتر از کربنات سدیم عمل کرده و باعث تغییر ترشوندگی از نفت‌دوست قوی به آب‌دوست قوی می‌شود.

موضوعی: