آنالیز فنی و اقتصادی سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه با استفاده از نرم افزار pvsyst و مطالعه موردی بر روییک نمونه ۵ کیلوواتی منصوبه

منتشرشده توسط: امید اسلامی به تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱ - ۴:۲۰

سیستم‌های خورشیدی که تاکنون در ایران ساخته شده است معمولا راندمان مورد انتظار را برآورده نمی‌کند. عدم بهره‌وری مناسب در نیروگاه‌های خورشیدی عمدتا به دلیل طراحی نامناسب و عدم استفاده از نرم‌افزارهای موجود در این حوزه است. در این پژوهش یک سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه با ظرفیت ۵ کیلووات واقع در شرکت توزیع نیروی برق تهران (منطقه برق تهرانپارس) از نظر فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای تاثیرگذار بر میزان تولید نیروگاه مطالعه و راهکارهای عملی جهت افزایش راندمان نیروگاه ارائه شده است. جهت شبیه سازی، طراحی و آنالیز فنی نیروگاه از نرم‌فزار PVsyst استفاده شده است. اطلاعات سایت خورشیدی منصوبه نیز از سیستم مانیتورینگ نیروگاه استخراج شده و با نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌ها مقایسه شده و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است.

موضوعی: