انرژی از ضایعات مختلف (زباله به انرژی)

منتشرشده توسط: شیدا بهرامی راد به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۵:۳۹

این جلد در دایره المعارف علم و فناوری پایداری، ویرایش دوم، یک مرور کلی را در مورد چگونگی ساخت نیروگاه های زباله به انرژی (WTEs) در داخل یا نزدیکی شهرها برای تبدیل غیر قابل بازیافت بقای جامعه به برق، گرما ، و فلزات دارد.

با تقریبا یک هزار گیاه WTE در سراسر جهان، سوزاندن زباله به عنوان وسیله ای برای بستن چرخه زندگی چرخه مواد به طور فزاینده ای مهم است. چین در استفاده مفید از این باقیمانده ها با حدود ۳۰ WTE جدید که در سه سال گذشته ساخته شده و با برنامه هایی برای حداقل ۳۰۰ نفر دیگر، که در یک یا چند شهر بزرگ هدایت می کند؛ همچنین، گیاهان سیمان بیشتر و بیشتر از "مواد زائد" به عنوان سوخت جایگزین استفاده می کنند.

از آنجایی که در حال حاضر تمام این گیاهان کمتر از ۲۰ درصد از زباله های موجود را احاطه کرده اند و باقیمانده ها در محل های دفن زباله قرار می گیرند، این بخش نشان دهنده یک بازار بزرگ در ساخت است. این مرجع جامع برای خوانندگان فقط برای ورود به این زمینه مناسب است، اما بینش جدیدی هم برای پژوهشگران پیشرفته، کارشناسان صنعت و تصمیم گیرندگان ارائه می دهد.

 سال انتشار:

۲۰۱۹

قیمت:

۴۴۵.۵۵ دلار

جغرافیایی: