راهنمای بهره وری انرژی در ساختمان: رویکرد چرخه زندگی

منتشرشده توسط: شیدا بهرامی راد به تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ - ۱:۴۷

راهنمای بهره وری انرژی در ساختمان: رویکرد چرخه زندگی یک پوشش جامع و عمیق از موضوع را با تمرکز بیشتر بر چرخه زندگی ارائه می دهد. سردبیران، دانشگاهیان مشهور، از یک گروه گوناگون از محققان دعوت کردند تا بخش اصلی کتاب را توسعه دهند و همه مشارکت ها را در یک حجم ثابت به خوبی ادغام نمود. بخش ها نقش بخش ساختمان در مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای، استانداردهای فنی بین المللی، قوانین و مقررات، ساختن کارآیی انرژی و ساختمان های مصرف انرژی صفر، ارزیابی چرخه عمر ساختمان ها، از ساخت و ساز تا استقرار و سایر موارد به موقع را پوشش می دهد.

رویکرد چند رشته ای به موضوع آن را برای محققان و مهندسین عمران، ساخت و ساز و معماری بر پایه صنعت به ارمغان می آورد. محققان در زمینه های مرتبط با محیط زیست، انرژی و پایداری در مقیاس شهری نیز از دیدگاه یکپارچه کتاب بهره خواهند برد.

  • پوشش جامع و کامل بهره وری انرژی در ساختمان ها را ارائه می دهد
  • یک رویکرد یکپارچه را به تمام عناصر مختلفی که بر بهره وری انرژی تاثیر می گذارد، ارائه می دهد
  • شامل پوشش مقررات در سراسر جهان است

سال انتشار:

۲۰۱۸

قیمت:

۲۰۰ دلار

 

جغرافیایی: